DOKÁŽEME VÍC

pro Moravskoslezský kraj

Rozhýbu náš kraj!
Image

SILNÝ KRAJ

SILNÝ KRAJ

Chceme být součástí ČR, ne na jejím okraji.

ZDRAVÍ OBYVATEL

ZDRAVÍ OBYVATEL
Péče a prevence o zdraví je naší prioritou.

ČISTÝ VZDUCH

ČISTÝ VZDUCH

Chceme čisté prostředí pro život nás a našich dětí.

HOSPODÁRNOST V KRAJI

HOSPODÁRNOST V KRAJI

Efektivní využívání veřejných peněz je samozřejmostí.

VZDĚLÁNÍ A ŠKOLSTVÍ

VZDĚLÁNÍ A ŠKOLSTVÍ

Vzdělání lidí je tou nejlepší investicí a sílou kraje.

VOLEBNÍ PROGRAM 2020

Společně pro náš kraj dokážeme víc! Volte 45.

Petr Kajnar

VĚDA A TECHNIKA

VĚDA A TECHNIKA

Náš kraj má výjimečný potenciál jako žádný jiný.

KLIMA V KRAJI

KLIMA V KRAJI

Jde nám o život v kraji tak, jak ho máme rádi.

PRÁCE A PODNIKÁNÍ

PRÁCE A PODNIKÁNÍ

Podpora, transformace a vytváření nových příležitostí.

KULTURA A ZÁBAVA

KULTURA A ZÁBAVA

Zábava, sport a kultura, tu vždy byla a bude ji víc.

NEJSME JEN OSTRAVSKO

NEJSME JEN OSTRAVSKO

Za hranicemi Ostravy náš kraj teprve začíná.

LIDSKÝ PŘÍSTUP

LIDSKÝ PŘÍSTUP

Pomoc a sociální oblast je naší pevnou součástí.

STÁŘÍ V KRAJI

STÁŘÍ V KRAJI

Spokojený a hodnotný život i ve stáří.

BEZPEČNOST V KRAJI

BEZPEČNOST V KRAJI

Mít takový klid a jistotu, která je nadevše bezpečí.

eKRAJ

eKRAJ

Náš kraj jako součást informačních technologií.

NEŽ PŮJDETE K VOLBÁM

Dobrý den všem!

Volby se blíží a přes ohromnou záplavu slibů, ohromných čísel a mnoha přání, kterými Vás všechny strany zásobují, mi dovolte několik osobních řádků navíc.

Určitě neoslovím všechny. Každý má svobodu volby a je to naše právo. Díky za něj. Co chci říct je, že když náš kraj vedla sociální demokracie patřil k deseti nejrychleji se rozvíjejícím regionům v celé EU. A to o něčem hovoří. Nechci Vás tady však přesvědčovat. Přicházím s pokorou a hlubokým uvědoměním si toho, čím si strana v minulosti prošla. Udělali jsme chyby a byli to i lidé z našeho regionu, kteří poškodili to dobré, co tady bylo. Ale tito lidé už tady nejsou. Dokázali jsme se jich zbavit, ale to, že se schovávali pod značkou sociálních demokratů, nás bohužel poškodilo.

Dnes je tu však tým lidí, který táhne za jeden provaz, a naší motivací jsou základní sociálně demokratické principy – aby lidé měli sociální zázemí, aby měli práci, zajištěnou péči o zdraví, dobré životní podmínky, aby neodcházeli z regionu a měli možnost skvěle studovat a cítili rovnost v rámci celého státu, kterou nepřevyšuje jiný kraj. Mluvím tady o Praze a o tom, že jí na našem kraji tolik nesejde. Tohle se musí změnit.

Naši kandidáti mají řadu dobrých výsledků na regionální úrovni. Já osobně budu ke kraji přistupovat stejně čestně a aktivně, jako když jsem vedl Ostravu. Cílem je kraj uvést do pohybu, protože za poslední čtyři roky se nic významného nepřihodilo. Nic tak významného, co by nezačalo vznikat již dlouhé roky předtím a co teprve dnes bylo dokončeno.

Nyní je to velká šance pro náš kraj. Záměry ČSSD jsou v souladu s přáním lidí, s jejich zájmy, nabízejí ochranu a rovné šance na dobrý život. Takže pokud jste náš volič, děkuji za Váš hlas. Pokud jste kdysi býval náš volič, žádám Vás o tuhle příležitost. Dáte tím šanci kraji. A pokud jsem kohokoli z ostatních, dosud nerozhodných voličů třeba jen trochu přesvědčil, že jsou naše záměry opravdu pro lidi, pak děkuji i za Váš hlas.

PETR KAJNAR

MOJE PRIORITY

PRÁCE PRO LIDI ZASAŽENÉ ÚTLUMEM PRŮMYSLU

Přivedeme do kraje investory a vytvoříme nová a atraktivní pracovní místa. Vhodných lokalit je dost a budeme pracovat i se stávajícími areály. Uživit rodinu je základní lidské právo.

ZÍSKÁNÍ AKREDITACE PRO LÉKAŘSKOU FAKULTU

Zajistíme, aby lékařská fakulta měla tolik potřebné odborníky a ztráta akreditace se již neopakovala. Nové lékaře a atraktivní studijní obor náš kraj potřebuje.

PROPOJIT IT & NANO & BIO VE VĚDĚ A VÝZKUMU

Zajistíme vědecký a výzkumný potenciál našeho kraje propojením informačních, nano a medicínských technologií. Budeme vědeckým "silicon valley" v oblasti biomedicíny.

ČISTÝ VZDUCH PRO CELOU MORAVU A SLEZSKO

Vytvoříme tlak na Polsko, které nám špiní vzduch. Omezíme další zdroje znečištění a budeme hlídat limity vypouštěných emisí. Továrny musí být ekologické a to i ty nové!

ZAJISTIT EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ S PENĚZI KRAJE

Zavedeme systém nákupního portálu e-aukcí pro přehledné hospodaření bez možnosti zbytečného navyšování cen. Ušetřené peníze využijeme pro další investice do kraje.

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ PRO OBYVATELE KRAJE

Náš kraj má největší podíl seniorů v ČR. Postraáme se o ně. Zvelebíme a rozšíříme síť domovů pro seniory a posílíme sociální služby o jejich péči a důstojné stáří.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

SLEDUJTE MĚ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Najdete zde moje nejnovější příspěvky. Díky za Vaši podporu.
2. a 3. října 2020

PŘIJĎTE K VOLBÁM

SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍC
pro Moravskoslezský kraj
0
PRIMÁTOR OSTRAVY
V době, kdy jsem vedl ostravskou radnici, byl náš kraj ze tří set evropských regionů ten, který vyčníval mezi deseti nejrychleji se rozvíjejícími. Pro náš kraj chci ještě víc a společně dokážeme navázat a rozšířit úspěchy z minulých let!
0
celková výše zahraničních investic v Ostravě a Moravskoslezském kraji
0
pracovních míst v průmyslových zónách a přidružených firmách
0
celková výše investic z rozpočtu statutárního města Ostravy a Evropské unie
0
úspory v hospodaření města díky aukčnímu nákupnímu portálu