BEZPEČNOST V KRAJI

Mít takový klid a jistotu, která je nadevše bezpečí.

  • Připravíme se na nouzové stavy – Vytvoříme vlastní strategii zahrnující chování krajské správy pro efektivní zvládnutí nouzových stavů. Vytvoříme rezervy potřebného a nutného zdravotnického materiálu.
  • Chceme v kraji bezpečno – Budeme řešit bezpečnost v takové míře, která náš kraj ochrání před kyber útoky na zdravotnická zařízení, teroristickými útoky, útoky náhlých střelců a také dalších situacích.
  • Chceme bezpečí v ulicích – Aktivně podpoříme prevenci kriminality zejména v sociálně vyloučených a ohrožených lokalitách. Zaměříme se na boj proti hazardu, drogám a násilí.
  • Investujeme do modernizace – Podpoříme další rozvoj a modernizaci integrovaného záchranného systému a všech jeho částí.
  • Zvládneme změny počasí – V návaznosti na změny klimatu, které přináší nejen velká horka, ale také silné deště, budeme řešit prevenci a zvládání mimořádných situací záplav, veder, požárů, výpadků energie apod.
Image