ČISTÝ VZDUCH, VODA A ZEMĚ V KRAJI

Chceme čisté prostředí pro život nás a našich dětí.

  • Vytvoříme silný tlak na Polsko – Náš severní soused dlouhodobě a trvale překračuje limity znečištění ovzduší, které poškozuje zdraví obyvatel našeho kraje nejen v příhraničí, ale i ve vzdálenějších oblastech. Není možné nadále omezovat náš vlastní průmysl, zatímco ten polský chrlí jedovaté látky a špínu bez omezení.
  • Omezíme emise jedovatých látek Koksovny v Ostravě-Přívoze – Budeme pečlivě monitorovat limity emisí a pokud budou překračovány, najdeme spolu s vlastníky provozu způsob, jak je minimalizovat. Nebude-li to možné vytvoříme tlak na uzavření celého provozu, který většinu surovin pro výrobu dováží ze zahraniční a taktéž i většinu vyváží pryč z kraje. Nad rámec pracovních míst, která nahradíme novými příležitostmi, nemá koksovna v centru města žádnou přidanou hodnotu.
  • Přispějeme k modernizaci domovních topenišť a snižování energetické náročnosti budov – Jedná se právě o ta opatření, která přispějí nejvíce ke snížení znečištění ovzduší v našem kraji.
  • Budeme pozorně sledovat dodržování limitů – Zaměříme se na nejsilnější znečišťovatele ovzduší našeho kraje a budeme dbát na dodržování stanovených limitů.
  • Budeme podporovat regeneraci krajiny – Navrátíme život do celé řady oblastí zničených těžkým průmyslem z dob minulých.
  • Podpoříme boj s kůrovcem – Přispějeme k obnově lesů zničených kůrovcem tak, aby získaly druhovou skladbu, která nedovolí opakování současné kalamity.
  • Budeme podporovat moderní technologie – do průmyslových zón přivedeme pouze investory do ekologicky nezávadných produkcí s vysokou přidanou hodnotou, z nových fabrik se nebude kouřit.
Image