HOSPODÁRNOST V KRAJI

Efektivní využívání veřejných peněz je samozřejmostí.

  • Budeme šetřit Vaše peníze – Systémem nákupního portálu e-aukcí, pro přehledné hospodaření bez možnosti zbytečného navyšování cen, ušetříme stovky miliónů korun v rámci nákupů celého kraje. Jen v Ostravě jsem takto ušetřil 600 miliónů Kč.
  • Upravíme systém veřejných zakázek – Budeme soutěžit za podmínek, které nejenže budou respektovat přiměřené ekonomické ceny, ale také časovou výhodnost pro občany. Např. při opravách cest budeme dbát na to, aby trvaly co nejkratší možnou dobu a umožnily nerušený průjezd tak, jako to dokážou ve vyspělých zemích.
Image