KLIMATICKY PŘIPRAVENÝ KRAJ

Jde nám o život v kraji tak, jak ho máme rádi.

  • Nechceme primárně stavět přehrady za miliardy – Před výstavbou přehrad za miliardy dáme přednost drobným úpravám krajiny, které jsou schopny levněji a pro krajinu vhodněji zadržovat vodu, nechat ji vsakovat a v době sucha dotovat nedostatek vláhy.
  • Budeme hospodařit s vodou – Správná péče o půdu, a to co na ni roste, má velký vliv na udržení vody v zemi. Využijeme územního plánu k regulaci práce s půdou. Zasadíme se o budování drobných terénních úprav, mokřadů, tůní, lepší odolnosti lesů a pestré krajiny pro udržení vody v zemi.
  • Podpoříme projekty pro vodu – Zajímáme se o rezervoáry dešťové vody, kořenové čističky, zelené střechy a další projekty pro recyklaci vody.
  • Podpoříme vzdělávání o vodě – Vodu bereme jako samozřejmost. Stává se však cennou surovinou a je potřebné o ni pečovat. Naučíme občany vodou šetřit, získávat ji z jiných zdrojů a přirozeně ji udržet pro další generace.
Image