Plynulost dopravy

Je neuvěřitelné, jak málo pozornosti je věnováno u nás při opravách a výstavbách cest a rekonstrukcích mostů tomu, aby práce proběhly co nejrychleji. Na webu najdete dostatek videí, které ukazují, jak mimoúrovňové křižovatky vyrůstají během tří, čtyř dnů omezení dopravy. Ale ne u nás.

Roadworks. To slovo jsem slyšel v roce devadesát tři, když mě vezl šéf financí County Cleveland (s šesty sty tisíci obyvateli a pětatřiceti zastupiteli), kterému jsem byl svěřen v rámci edukace o veřejné správě na týdenní stáži vezl z letiště. Slyšel jsem jej v jedenáct večer na čtyřproudé cestě. Pracovníci tam rozmísťovali kužely, aby svedli dopravu do jednoho pruhu. Na tom zabraném budou pracovat. Do pěti do rána. Pak bude cesta plně průjezdná. A to do doby, než bude cesta zcela opravena. Roadworks pouze v noci.

Proč to nejde u nás? Tak například politici v Británii by další volby nepřežili, kdyby si dovolili český model. Kdysi jsem volal náměstkovi pro dopravu, že z Poruby do centra jsem jel více než hodinu, protože ze západu byl jediný průjezdný pruh. Jeho reakcí byl upřímný údiv: „Jsi první, který si stěžuje.“ Nevěřím, že si naši lidé tak neváží času nebo nepohodlí, které jim vzniká vlivem špatných rozhodnutí.

Když jsem byl na ostravské radnici, zavedl jsem koordinační schůzky mezi správou silnic a dálnic, krajem, městem a jednotlivými obvody, aby se nezačaly opravovat všechny cesty najednou. Přestalo to fungovat, když jsem odešel z radnice. A dneska to asi sami znáte. Je těžké někam dojet plynule a to zejména díky absenci koordinace a plánování.

Hlavní problém je však v tom, že se stavby soutěží na nejnižší cenu a nikoli na nejkratší dobu omezení dopravy. Stavitel má pak na stavbě jen polovinu potřebných lidí a stavbu rozloží do delší doby a to ve výsledku neznamená lepší cenu. Firmám to vyhovuje. Mimochodem, krátkou dobu omezení lze určit dopředu a dát do podmínek. Například při stavbě dálnice přes Frýdek Místek byl před dvěma lety zabrán jeden dálniční pruh, aniž to je technologicky nutné. Napojení na novou dálnici lze udělat až v konečné fázi a když to budou dělat pomalu tři měsíce, tak to bude i tak dostatečný čas pro technologii výstavby. 

Omezení průjezdnosti vede k vytváření front a ztrátám času řidičů. Spočítejme, kolik času nás to stojí celkem u zmíněné dálnice na Frýdek Místek za tři roky zbytečného omezení. Je to okolo sto miliónů, když počítáme pouze sto korun za hodinu našeho ztraceného času. A to ať pracovního nebo volného, ten má přece taky svou cenu a možná mnohem větší …zejména, když po pracovním týdnu jedete s rodinu na výlet a strávíte čas ve zbytečných kolonách.

Udělám všechno proto, aby se to v našem kraji změnilo k lepšímu.