NÁŠ KRAJ NENÍ JEN OSTRAVSKO

Za hranicemi Ostravy náš kraj teprve začíná.

  • Vytvoříme fond pro podporu podnikání – Ze zdrojů kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a fondů EU získáme prostředky pro rozvoj podnikání v okresech Bruntál, Krnov, Rýmařov a Vítkov.
  • Daňově zvýhodníme oblasti se slabším potenciálem - Navrhneme zákonnou iniciativu snížení všech daní v těchto oblastech na polovinu. Minimálně na deset let. Doporučíme „tax increment financing“, tj. daňové řešení, které pomáhá podnikatelům rozjíždět projekty třeba i na brownfieldech. Prosadíme také „oportunity zones“, tzv. „zóny příležitostí“, kde investoři a začínající podnikatelé nemusí platit daně. 
  • Podpoříme podnikatele a startupy – Předložíme návrh zákona ke snížení daní v oblastech s vysokou nezaměstnaností a nízkou mírou pracovních příležitostí. Chceme tak podpořit možnosti vzniku podnikání a pracovních míst v této oblasti.
  • Připravíme projekty pro podporu bydlení – Máme plán na podporu podnikání a pracovních příležitostí. Musíme mít plán na podporu bydlení a dostupnosti zaměstnání.
  • Přiblížíme Bruntálsko Ostravsku – Nalezneme řešení, kterým do budoucna dopravně spojíme i ta nejvzdálenější místa našeho kraje s Ostravou. Bruntálsko může být nadosah elektrifikací železnice nebo protažením dálnice spojující Ostravu s Opavou. Jsou to reálná řešení.
Image