SILNÝ KRAJ

Chceme být součástí ČR, ne na jejím okraji.

  • Zasadíme se o to, aby kraj byl vidět a slyšet – Praha nesmí zapomínat na fakt, že Moravskoslezský kraj je důležitou součástí celé České republiky.
  • Přivedeme do Kraje více peněz ze státní kasy – Náš kraj je významným ekonomickým přínosem a jeho výkonu a pracovitosti zdejších lidí musí odpovídat také finance, které mu vláda dává. Jsou to peníze, které si náš kraj rozhodně zaslouží.
  • Přivedeme do Kraje více peněz z Evropy – Nechceme si nechat ujít jedinou příležitost, při které můžeme účelně a hospodárně využít evropské dotace pro rozvoj našeho kraje. I toto jsou peníze, které si náš kraj rozhodně zaslouží.
  • Transformujeme kraj pro 3. tisíciletí – Vybudováním průmyslových zón jsme snížili nezaměstnanost na 5 %. Podporou univerzit jsme náš kraj posunuli mezi vyspělé regiony. Nyní je potřebné vidět do budoucnosti. Začneme transformovat kraj do moderní sféry IT, NANO a BIO technologií.
  • Vytvoříme podmínky pro investory – Náš kraj byl vždy znám svou houževnatostí a pracovitými lidmi. Investoři sem rádi vkládali své peníze a kraj byl díky tomu atraktivním místem pro všechny. Opět pro ně připravíme podmínky, aby zde bylo zase více práce, více zábavy a dalších příležitostí život.
Image