STÁŘÍ V KRAJI

Spokojený a hodnotný život i ve stáří.

  • Podpoříme modernizaci domovů pro seniory – Budeme pokračovat v obnově a investicích do důstojného a moderního bydlení pro seniory.
  • Zajistíme nové kapacity domovů pro seniory – Zasadíme se o vznik dalších míst ve správě kraje, tedy nad rámec vzniku soukromých zařízení pro seniory.
  • Podpoříme pečovatelské služby – Jde nám o podporu mobilní hospicové péče, propojení pečovatelských služeb s domácí péčí a s posílením odborné a platové pozice pečovatelů.
  • Zvýhodníme seniory v oblastech kultury – Vytvoříme systém, který umožní seniorům s minimálními náklady široce využívat kulturní akce a dění v našem kraji.
Image