VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ KRAJ

Náš kraj má výjimečný potenciál jako žádný jiný.

  • Propojíme IT, BIO a NANO – Koncept propojení počítačového inženýrství, medicíny a světa na úrovní nanometrů je dalším pilířem jedinečnosti a prosperity kraje. Jde o další krok transformace kraje s přesahem do budoucnosti.
  • Rozvineme Vědeckotechnologický park – Firmy, které v něm budou sídlit, poskytnou perspektivu nejen absolventům Ostravské a Technické univerzity, ale současně budou vytvářet atraktivní hospodářské prostředí s nadstandardními příjmy pro všechny zaměstnance.
  • Podpoříme elektro a vodíkovou mobilitu – Baterie jsou jen přestupní stanice k lepšímu zdroji energie. Může stát ve středu celého výzkumu a vývoje, jakožto budoucí „vodíkový kraj“.
Image