VZDĚLÁNÍ A ŠKOLSTVÍ V KRAJI

Vzdělání lidí je tou nejlepší investicí a sílou kraje.

  • Podpoříme jazykové vzdělávání – Oblasti, kde se hovoří nad rámec mateřštiny cizím jazykem, zejména pak angličtinou, jsou úspěšnější. Podpoříme její kvalitní a široce dostupnou výuku a do každé školy prosadíme jednoho rodilého mluvčího. Chceme být úspěšný kraj.
  • Zásadně podpoříme setrvání lékařské fakulty v Ostravě – Ostravská medicína je trnem v oku jiných krajů. Je však důležitou součástí zdejšího vysokého školství. Jde o prestižní obor, který je díky krajské působnosti dostupný pro řadu studentů, aniž by museli studovat jinde.
  • Rozšíříme lékařskou fakultu o zubní lékařství – Vyvineme úsilí k získání akreditace pro studium nových stomatologů, kterých je v našem kraji nedostatek.
  • Dovedeme akademické odborníky – Vyvineme úsilí a dovedeme do moravskoslezských univerzit odborníky ze zahraničních škol. Podpoříme prestiž našeho školství.
  • Podpoříme vznik alternativních škol – Tradiční školství již není jediné. Dnešní rodiče vidí vzdělání svých dětí v jiných konturách. Podpoříme vznik alternativních mateřských, základních i středních škol s odlišným typem výuky.
Image